IoT Kavramı Otomasyon Sektörü İçin Neden Büyük Önem Taşıyor?

IoT Kavramı Otomasyon Sektörü İçin Neden Büyük Önem Taşıyor?

Çevremizde gördüğümüz herhangi bir nesne (arabalar, su boruları, kalp pili, buzdolabı, çöp kutusu vd.) içinde bulunduğu ya da etkileşimde olduğu ortama/sisteme ve kendisine ilişkin veriler toplamaya ve bu verileri İnternet yoluyla, diğer nesnelerin de bağlı olduğu bir ağa aktarmaya başladığında oluşan yapıya IoT (İnternet of Things – Nesnelerin İnterneti) adı veriliyor.

Son yıllarda bilişim & iletişim teknolojilerinin gösterdiği hızlı gelişim, fiziksel nesnelerin farklı donanımlar kullanarak İnternet’e bağlanmasını mümkün kıldı. Yeri, konumu, büyüklüğü, işlevi fark etmeksizin hemen her nesne, İnternet erişimi olan ağlara üstünden birbiriyle konuşur hale geldi. Böylece ortaya çok büyük hacimlerde verinin (big data), çok çeşitli parametrelere göre işlendiği ve analiz edildiği yapılar ortaya çıktı.

IoT kavramı otomasyon sektörü için iki yönden büyük önem taşıyor. İlk olarak, nesnelerin (doğal ya da insan yapısı) veri toplamasını ve aktarmasını sağlayan sensör, işlemci gibi bileşenlerin geliştirilmesi ve farklı alanlara göre, en küçük hassasiyet derecelerine kadar mükemmelleştirilmesi ihtiyacına karşılık verilmesi gerekiyor.

Bu aşamadan sonra ise enerji verimliliği, kullanım kolaylığı, hata ve riskleri minimize etme gibi otomasyon işlevlerini yerine getirmek üzere, bugüne kadar görülmemiş karmaşıklıktaki otomasyon sistemlerinin tasarlanması ve diğer bilgi sistemleriyle entegrasyonu devreye giriyor.

Hem donanım hem de yazılım tarafında mühendislik ve AR-GE çalışmalarının giderek daha büyük önem kazanması, haberleşme protokollerinin küresel standartlara dönüşmeye başlaması, otomasyon sektöründe faaliyet gösteren firmaların bu yönde yatırım yapmasını zorunlu kılıyor.

Gerek bina otomasyonu, gerekse endüstriyel otomasyon alanında geçerli olan bu gelişmeler günlük hayatın pek çok alanında yenilikçi uygulamalarla kendini gösteriyor. Akıllı fabrika, akıllı üretim, akıllı ev, akıllı şehir gibi kavramlarla günlük hayatımızda kendini gösteren bu uygulamaların bazı örneklerini aşağıdaki videolarda izleyebilirsiniz.

Schneider Engineers’ Choice Controller

Home Automation with the Google Assistant