Akıllı Sensör Teknolojisi Her Alanda Gelişiyor

Akıllı Sensör Teknolojisi Her Alanda Gelişiyor

Akıllı Sensör teknolojisi her geçen gün gelişiyor ve bu gelişime paralel olarak, günümüzün ?nemli trendlerinden biri olan IoT (Internet of Things ? Nesnelerin İnterneti) alanında yeri giderek büyüyor.

Akıllı Sensörler temel olarak, fiziksel ortamdan verileri toplayan ve önceden belirlenmiş hedefler ve işlevlere uygun olarak, topladığı veriyi işleyerek bağlı olduğu ağa / sisteme bulut bilişim altyapısıyla aktaran aygıtlardır. Düşük hata payıyla ve otomasyon süreçlerini çalıştırarak aktarılan veriler, pek çok alanda kaynak kullanımını optimize ederek, çevremizdeki hemen hemen tüm nesnelerin daha yüksek fayda sağlamasına hizmet eder.

Araçlar, ev aletleri, fabrikalar ve hatta insanlar bile UUID (unique identifier) donanımıyla, internet üstünden bağlı oldukları sisteme veri aktarabilir. Bu veriler, çeşitli değişkenlerin birbiriyle ilişkisi dikkate alınarak ve belirli algoritmalar kullanılarak entegre ve otomatik bir şekilde yeni kararlar alınmasına yardımcı olur.

Başta üretim sektörü ve yeni üretim paradigması Endüstri 4.0 çerçevesinde kullanılan akıllı sensörler, HVAC sistemlerinden trafik yönetimine, iklimlendirme sistemlerinden tarıma kadar hayatın her alanında kullanılmaktadır.

Mikroelektro mekanik sistemlerin (MEMS) parçası olarak çalışan akıllı sensörler, giderek çok daha çeşitli ve ölçüm hassasiyeti yüksek olan girdilerle çalışmaktadır. Ham veriyi toplamak, hassasiyet ayar? ve filtreleme, hareket algılama, analiz ve haberleşme gibi karmaşık, çok katmanlı işlemler, akıllı sensörlerden beklenen belli başlı işlevlerdir.