Search

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Faaliyetlerimizin ana eksenine oturttuğumuz sürdürülebilir büyümenin, sürdürülebilir çevre ve enerji ilkelerini yaşattığmız sürece mümkün olduğunun bilincinde bir kurum olarak;

Çevre Politikamızın Temelleri

Doğal kaynakları verimli kullanmayı, geri dönüşüm ve geri kazanımı arttırmayı,

Tasarım aşamasından itibaren bütün süreçleri oluştururken enerji verimliliği sağlayan ve çevre
dostu olan teknolojileri dikkate almayı,

İklim değişikliğine olumlu etki yapacak enerji verimliliği projeleri geliştirerek
uygulamayı,

Enerji verimliliği sağlayan ürünleri, hizmetleri ve teknolojileri satın almayı,
performansı yüksek tasarımları desteklemeyi,

Üretim faaliyetlerimizi Çevre ve Enerji Yönetim Sistemlerini uygulayarak gerçekleştirmeyi
hedefliyoruz.

 

Bu doğrultuda;

– Çevre ve enerji ile ilgili yürürlükteki ulusal/uluslararası yasal ve diğer şartlara uymayı,
– Çevre kirliliğini önlemeye ve korumaya yönelik faaliyetler yürütmeyi,
– Çevre ve enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,
– Faaliyetlerimizin olumsuz çevre etkilerini azaltmak veya ortadan kaldırmak için
gerekli önlemleri almayı,
– Belirlenen amaç ve hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçirmeyi, bu amaç ve
hedeflere ulaşmak i.in gerekli kaynakları oluşturmayı,
– Politikamızın paydaşlarımız tarafından anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlayarak, bilinç ve
duyarlılığı arttırmayı beyan ve taahhüt ederiz.

İlke ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere, ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ gerekliliklerini karşılayarak uygulamak ve geliştirmek üst yönetim olarak öncelikli taahhüdümüzdür.

Tüm çalışanlarımız bu vizyon bağlamında ISO 14001:2015 standardının kuruluşumuzdaki uygulamalarının gereklerini eksiksiz yerine getirmek ile yükümlüdür.
Üst yönetim olarak; çalışanlarımızın ISO 14001:20115 Çevre Yönetim Sistemini uygulamak ve sürekliliğini sağlamak için en yüksek çabayı göstermelerini ve gerekli çalışmaları gerçekleştirmelerini bekliyor, bu yönde üstümüze düşen görevleri hassasiyetle yerine getiriyoruz.

Back to Top