Damper Motoru Çalışma Prensipleri ve Uygulama Alanları

Damper Motoru Nedir?

Damper; bir kanal, baca, VAV kutusu, klima santrali vb. hava işleme biriminin içindeki hava akışını kesen veya düzenleyen bir vanadır. Kullanılmayan bir odadaki merkezi klimayı (ısıtma veya soğutma) durdurmak veya odaların sıcaklığını ayrı ayrı düzenlemek için damper kullanılabilir (örneğin Hacim Kontrol Damperleri). 

Damperler hem manuel hem de otomatik olarak çalıştırılabilir. Damper motoru otomatik çalışması gereken damperler için gereklidir. Hava akışını düzenli olarak kontrol etmenin gerektiği durumlarda, elektrikli veya pnömatik motorlar kullanılır.  Böylece bir termostat veya bina otomasyon sistemi tarafından kontrol edilebilir.

Damper Motoru Nasıl Çalışır?

Isıtma, havalandırma ve klima sisteminin bir parçası olan damper motoru (aktüatörü) bir damperin açılmasını ve kapanmasını kontrol eder. Damperin açılması, içeriyi soğutmak için bir binanın dışından gelen havanın girmesine izin verir veya içerideki havayı tutmak için kapanabilir. Damper motorları, hem elektrikli hem de pnömatik konfigürasyonlarda mevcuttur. Yay dönüşlü, döner ve lineer varyasyonlar da yapılmaktadır. Hangi tür damper motorunun kullanılacağı, binadaki HVAC sisteminin tipine ve konfigürasyonuna bağlıdır.

Bir damper motorunun temel fonksiyonu, bir HVAC sisteminin dışarıdaki havayı içeri almasını veya damperin havanın içeri giremeyeceği şekilde hareket etmesini sağlamaktır. Örneğin; bir binadaki her ortamı soğutmak için sürekli enerji harcamak yerine, sıcaklığı uygunsa dışarıdaki havanın kullanılması çok daha uygun maliyetlidir ve genel olarak mekanik sistem daha az zorlanmış olur. Damper motoru tarafından kontrol edilen sistem, soğutulan havayı bina içine alır ve gerektiğinde damper içerideki ısınan havayı dışarı itebilir.

Damper Motoru Kullanım Alanları

Damper motorları çeşitli sistemlerde ve farklı amaçlarla kullanılabilmektedir. Belli başlı damper motoru kullanımları şunlardır:

  • Yangın Damperleri
  • Karışım ve hava giriş/çıkış damperleri
  • Yüzey ve By-pass damperleri

Yay geri dönüşlü damper motorlarını görmek için tıklayın.

Yay geri dönüşsüz damper motorlarını görmek için tıklayın.