HVAC Sektörü için Big Data Neden önemli?

HVAC Sektöründe Big Data Kullanımı;

Son yıllarda bilişim teknolojilerinde yaşanan devrimsel gelişim, erişebildiğimiz ve saklayıp izleyebildiğimiz veri iletişimini ve hacmini çok büyük oranda arttırdı. Bu gelişmelere ek olarak Iot (Internet ıf Things) kavramıyla birlikte nesnelerin otomatik süreçlerle ölçümleme, veri toplama ve bunları birbirleriyle haberleşerek ortak bir ağa aktarması gibi imkanlar da ortaya çıktı.

Bu aşamada artık geleneksel yöntemler hatta standart yazılımlar, elde ki veriyi izlemek ve anlamlı sonuçlar üretmek için yetersiz kalıyor. Yapay Zeka tam bu noktada devreye girerek, hem önceden belirlenmiş algoritmalar hem de kendi kendine öğrenme ile hangi veriyi, nerede, ne zaman ve ne için kullanılacağına kara vermeye başladı.

HVAC Sektörü ??in Big Data Neden ?nemli?

HVAC sektörünün sağladığı faydaların temelinde kaynak kullanımını optimize etmek yatar. Ortam ısısı, havalandırma ihtiyacı gibi günlük kullanımda konfor ve verimliği doğrudan etkileyen değişkenler mümkün olan en yüksek otomasyon seviyesinde ve en küçük birimler için ayrı ayrı kontrol edilebilmelidir. Özellikle ticari binalarda, enerji ve zaman gibi en değerli iki kaynağın kullanımında verimlilik büyük önem taşır.

Kaynak kullanımında verimlilik ve buna bağlı olarak sabit ve operasyonel maliyetlerin düşürülmesi ve çevreyi koruma, doğru kurulmuş bir HVAC sisteminin başlıca getirisidir.

Big Data (Büyük Veri), ileri teknoloji ürünü hassas sensörler, akıllı makineler, bunlardan akan bilgiye her an her yerden erişmeyi mümkün kılan bulut bilişim altyapısı ve değişkenler arası ilişkileri yorumlayarak en verimli kullanım hesaplayan yazılımlarla, HVAC sistemlerinin yüksek optimizasyon değerleriyle çalışmasını mümkün kılar.

HVAC Sistemleri ve Bina Otomasyonu hakkında bilgi için lütfen tıklayın.