IIoT ve Endüstri 4.0 Uygulamaları ile Dijitalleşme ve Otomasyon

IIoT ve Endüstri 4.0 Uygulamaları ile Dijitalleşme ve Otomasyon

Son dönemin gerek sosyal gerekse iş hayatındaki en sıcak konularından biri olan IoT (Internet of Things / Nesnelerin İnterneti), her gün kullandığımız araba, televizyon, buzdolabı, saat vb. cihazların (nesnelerin) internet üzerinden ortak bir ağ içinde yer almasını ifade eder. Bu cihazlar birbirleriyle haberleşir, veri paylaşır ve bir sonraki adımda bunları insan katkısı olmaksızın yorumlayarak karar alabilecek seviyeye gelmesi hedeflenmektedir.

Mevcut teknolojiler kapsamında gerçekleştirilen IoT uygulamaları arasında akıllı evler, giyilebilir teknolojiler, akıllı fabrikalar, akıllı şehirler gösterilebilir. Bu uygulamaların bir kısmı nihai tüketiciye yönelik faydalar üretirken, IIoT (Industrial Internet of Things ? Endüstriyel Nesnelerin ?interneti) ise üretim tarafındaki uygulamalar? bir bütün olarak tanımlayan terimdir.

Endüstri 4.0’a Geçişte IIoT

IIoT başta sanayi üretimi olmak üzere, enerji ve lojistik gibi pek çok sektörde kullanılıyor. Endüstri 4.0’?n temel gereksinimlerinden olan dijitalleşme ve otomasyon, IIoT uygulamalarıyla mümkün olan en üst seviyeye çıkartılmaktadır. Üretim ve operasyon süreçlerinde yer alan makinelerin tek tek ve sonrasında ise parçası oldukları siber fiziksel sistemin tamamı, ?İnternet teknolojileri sayesinde gerçekleşen eş zamanlı veri akışının parçası hatta öznesi olur.

Örneğin üretim bandının herhangi bir noktasında yer alan makinenin uzun kullanım süresine bağlı arızası sistemin tamamını duraklatıcı bir etki yapar. Bu arızayı gerçekleşmeden fark edebilmek için, o makinede gerçekleşen pek çok fonksiyonun ve ortaya çıkan verilerin dijital ortamda bulunması ve gerekli hallerde otomatik olarak yorumlanması gerekir.

Bu noktada sensörler veriyi toplama konusunda büyük ?neme sahiptir. Yeterince hassas olarak alınamayan veri, Endüstri 4.0 uygulamaları için büyük bir engel oluşturabilir. Toplanan verilerin, her bir makinenin tekil ID veya IP numarası? üstünden sisteme aktarılmasıyla devam eden IIoT döngüsü, sistemde yer alan diğer makinelerden gelen verilerle birlikte ortaya çıkan ve tümü ?İnternet üstünden farklı yapılara aktarılan devasa bir veri havuzu yaratır.

Yüksek hacimli ve farklı formatlardaki veriyi sağlıklı olarak depolamak, aktarmak ve yorumlamak büyük altyapı sistemleri ve güçlü yazılım desteği gerektirir. ERP, MES gibi iş yazılımları şirketlerin kendine ve sektöre has ihtiyaçları doğrultusunda uyarlanarak, tüm süreci sistemik bir bütünlüğe kavuşturmayı hedefler.