Search

KARİYER

İnsan kaynakları misyonumuz
sürekli gelişen ve geliştiren insan kaynağı yaratmaktır.

Yenilikçi, değer yaratmayı hedefleyen, iletişimi merkeze koymuş takım arkadaşları için en uygun çalışma ortamını sağlamaya çalışıyoruz.

Ges Teknik’te İşe Alım

Şirketimiz, Türkiye’nin en geniş aday veri tabanına sahip profesyonel kariyer siteleriyle işe alım sürecini yürütür.

Oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda yetkinlik ve tecrübe beklentilerini tanımlayan iş ilanları yayınlanır. Başvurular arasından uygun özgeçmişlere sahip adaylar görülmeye davet edilir. Bölüm müdürleri tarafından yapılan mülakatların olumlu olması ve kişilik envanter sonuçlarının pozisyonla örtüşmesi durumunda, adaylar üst yönetim ile ikinci bir görüşmeye davet edilirler.

Mülakat aşamalarının sonucunda iş teklifini olumlu değerlendiren adayların işe yerleştirilmelerinin ardından mülakat süreçlerine dahil olmuş tüm adaylara gönderilen cevap mektubu ile işe alım süreci tamamlanır.

Performans Yönetimi

Sene başında çalışma arkadaşlarımzla beraber belirlediğimiz o yılın tanımlı, ölçülebilir, kabul edilmiş, ulaşılabilir, süresi belirli hedefleri ara dönemde ve sene sonunda değerlendiririz. Ara değerlendirme dönemi geri bildirim almak ve yılın geri kalanını doğru biçimde yönetmemiz için kritik önem taşır.

Çalışanlarımız ile yaptığımız performans değerlendirmeleri ve gelişim hedefleri doğrultusunda, her çalışanın yıl içinde alacağı eğitimler planlanır. İç ve dış kaynaklı eğitimlerle çalışanların kendilerini geliştirmesi hedeflenir.

Şirket içinde çalışan memnuniyet düzeylerini ölçmek amacı ile yıllık “Çalışan Memnuniyeti Anketi” uygulanır. Anket, üst yönetimin, genel çalışan memnuniyetini ve beklentilerini anlamak için kullandığı  en önemli araçlardan biridir.

Ücret ve Ek Menfaatler

Ücret ve ek menfaatler politikamız çalışanlarımızın yetkinliklerini, üstlendikleri görev ve sorumlulukları, eğitim ve iş tecrübelerini esas alır. Yüksek performansı ödüllendiren, adil ve yenilikçi yaklaşım ilgili prosedürler ile açık bir şekilde tanımlanır ve tüm çalışanlara paylaşılır.

Back to Top