KALİTE POLİTİKAMIZ

Ürün ve hizmet kalitemizle oluşturduğumuz
güvenin sürekliliğini sağlamayı ilke edindik.

Kalite Politikamızın Temelleri

Müşteri beklentilerini karşılayıp, müşteri memnuniyetini arttırmak ve müşteri sadakati geliştirmek,

Ulusal ve uluslararası standartlara uygun hizmet vermek ve ürünler sağlamak,

Kurumsal performansı her disiplinde düzenli ölçümleyip, gözden geçirerek sürekli iyileştirme ve geliştirme fırsatlarını tanımlayıp uygulamak,

Çalışan memnuniyetini sağlamak ve çalışan yetkinliklerini eğitim ve deneyimlerle geliştirmek,

Çevreye duyarlı iş akışları tanımlayarak sürdürülebilir kaynak yönetimi ile doğal kaynakları ve çevreyi korumak.

Back to Top