Babylon Bomonti, ?stanbul


PROJE A?IKLAMASI

Babylon Bomonti Mekanik Otomasyon Sisteminde Ges Teknik ?rünleri Tercih Edildi.

Tarihi Bomonti Bira Fabrikas?n?n renovasyon ?al??malar? ile müzi?in vazge?ilmez mekanlar?ndan bir olan Babylon Bomontiada, Babylon, 2015 y?l?nda hayata ge?ti. Teknolojik altyap?s? gü?lü, ?ok ama?l? canl? performans merkezi olan Bomontiada’n?n müzik severleri farkl? sesler, yeni fikirler ve ke?iflerle bulu?turmaya devam ediyor.

Müzik ??leninin tad?n? ??kar?rken ortam hava kalitesini sa?layan otomasyon sistemi Ges Teknik ekibi taraf?ndan devreye al?nd?. 300 noktal?k mekanik otomasyon sisteminde 5 klima santrali, 18 pompa, 5 Fan, VAV ve fan coiller yer almaktad?r.


?R?N DETAYLARI

Mekanik Otomasyon NA
135 Adet


#MekanikOtomasyon


Babylon Bomonti

La Quinta by Wyndham

Konya Havaliman?

Türk Trakt?r Erenler Fabrikas?