Konya Havaliman?


PROJE A?IKLAMASI

Konya Havaliman?’nda Fan Coil Kontrolü TR110m Termostatlar ile Sa?lan?yor.

Konya Havaliman?, 3.Ana Jet ?s Komutanl???’na ait askeri havaalan?na ilave edilen sivil tesislerle sivil havac?l??a da hizmet vermeye ba?lam??t?r. Havaalan?n?n y?l?k u?ak kapasitesi 17.520 dir ve havaalan? 196.000 m? alan üzerine kurulmu?tur. Konya Havaalan? hem i? hatlar hem de d?? hatlar b?lümleri ile yurti?i ve yurtd??? u?u?larda kullan?lmaktad?r.

Smallart marka 135 adet, TR110m model fan coil termostatlar?, Konya havaliman?n? kullanan yolcular?n bekleme sürelerinde konforlu bir iklimlendirme tecrübe etmelerini sa?lamaktad?r.


?R?N DETAYLARI

FCU Termostatlar? TR110M
135 Adet


#Fcutermostat ? #Havaliman?


Babylon Bomonti

La Quinta by Wyndham

Konya Havaliman?

Türk Trakt?r Erenler Fabrikas?