Türk Trakt?r Erenler Fabrikas?


PROJE A?IKLAMASI

Türk Trakt?r Fabrikas?’nda Smallart 3035 Termostatlar? Kullan?l?yor.

Türk Otomotiv sekt?rünün ilk üreticis olan TürkTrakt?r’ün Erenler Fabrikas? 222.110 metrekare a??k alan ve 68.613 metrekare kapal? alan üzerine kurulmu?tur. Holland, Case IH ve Steyr marka trakt?rleri ayn? anda üretebilme ?zelli?ine sahip olan TürkTrakt?r’ün Erenler Fabrikas?, dü?ük enerji ve su tüketiminin yan? s?ra güne? ?????ndan maksimum düzeyde yararlanarak “ye?il bina” konseptiyle do?a dostu üretimi desteklemektedir ve ISO 50001 Enerji Y?netim Sistemi sertifikas?na sahiptir.

Fabrika’n?n kullan?c? konforunun ve kolay i?letme beklentilerinin optimize edilmesinde Smallart marka 77 adet THR-FCU-3035.11 model fan coil termostatlar? kullan?lm??t?r.


?R?N DETAYLARI

FCU Termostatlar? THR-FCU-3035.11
77 Adet


#Fcutermostat ? #Fabrika


Babylon Bomonti

La Quinta by Wyndham

Konya Havaliman?

Türk Trakt?r Erenler Fabrikas?