Search

THR-FCU-3035.EC.11 – Dokunmatik Haberle?meli Fan Coil Termostat?

Smallart THR-FCU-3035.EC.11 fan coil termostat?, EC fanl? fan coil ünitelerinin kontrolünde kullan?labilir. EC fan ila sa?lanan enerji tasarrufuna, zaman program? ve hassas kontrol yetene?i ile katk?da bulunan THR-FCU-3035.EC.11 termostat Ges Teknik Arge mühendisleri taraf?ndan tasrlanm??t?r.

 
 • EC Fan
 • 2 X On/Off Vana
 • 1 X Pasif Giriş
 • 2-4 Borulu Sistemler
 • Dokunmatik Tuş Takımı
 • Sıva Altı Montaj
 • Haftalık Program
 • Tuş Kilidi

Clear

Smallart THR-FCU-3035.EC.11 fan coil termostat?, EC fanl? fan coil ünitelerinin kontrolünde kullan?labilir.

THR-FCU-3035.EC.11 termostatlar, havaland?rma pazar?nda h?zla yayg?nla?an EC fanl? fan coil ünitesi kontrolünde uzun ?mürlü ve dayan?kl? bir ??zümdür. Modbus haberle?me ?zelli?i ile bina otomasyon sistemine ba?lanarak merkezi y?netim sa?lanabilir.

 

 • Termostatlar enerji tasarrufu
 • Kolay devreye alma ve kullan?c? dostu
 • Dokunmatik tu? tak?m?
Fan Ayarlanabilir fan kademeleri ile manuel veya otomatik fan kontrolü
Vana On/Off Is?tma/So?utma vanas? kontrolü
Fan Modlar? Otomatik, Is?tma, So?utma ve Fan modlar?
Is?tma, so?utma de?i?imi Manuel veya otomatik olarak ?s?tma/so?utma de?i?imi
Giri? Pencere konta??, harici sens?r vb. olarak kullan?labilen universal giri?
Back to Top