Search

SMC-HRV2000-BASIC – IGK Kontrol?rler

Smallart HRV2000-Basic ?s? geri kazan?m kontrol?rü, dü?ük maliyet yüksek performans ihtiya?lar?nda OEM üreticilerinin en ?ok tercih etti?i kontrol?rdür. Saha testlerinden ba?ar? ile ge?en HRV2000-Basic kontrol?rü, geni? senaryo se?enekleri ile h?zl? ve kolayca devreye al?nabilmektedir. Otomasyon ba?lant?s? harici ba?lant? modülü ile sa?lanmaktad?r.

 
  • 2 X Triyak
  • 3 X Dijital Röle Çıkışı
  • 1 X 15V Sensör Besleme Çıkışı
  • 2 X 0-10V Giriş
  • 4 X Pasif Giriş
  • Yardımcı Kapasiteli Oransal Fan Kontrolü

Smallart HRV2000-Basic ?s? geri kazan?m kontrol?rü, dü?ük maliyet yüksek performans ihtiya?lar?nda OEM üreticilerinin en ?ok tercih etti?i kontrol?rdür.

Smallart Is? geri kazan?m ünitesi kontrol?rleri optimum ??züm, rekabet?i fiyat ile OEM firmalar?n ideal ??zümüdür.

  • Rekabet?i fiyat
  • Kolay Kurulum
  • Stoktan teslim
Giri? Say?s?: 6
??k?? Say?s?: 6
Besleme: 220VAC
Back to Top