Yeşil Teknoloji Nedir? Yeşil Teknoloji Türleri Nelerdir?

Yeşil Teknoloji Nedir?

Yeşil teknoloji (green technology / green tech), bir şemsiye terim olarak çevre dostu teknolojilerin tümünü kapsayan bir anlama sahiptir. Bu kapsamın içinde hem üretim süreçleri ve tedarik zinciri bakımından çevre dostu olan teknolojiler, hem de kullanım amacı insanın çevre üstündeki etkilerini azaltmak olan teknolojiler yer alır.

Her iki gruptaki teknolojiler de insan faaliyetinin doğaya verdiği zararı azaltmayı veya mümkün olan alanlarda durdurmayı ve hatta geri döndürmeyi amaçlar. Bu anlamda yeşil teknolojinin aynı zamanda temiz teknoloji olarak da kabul edildiğini ifade edebiliriz.

Yeşil Teknoloji Türleri?

Karbon salınımı, sera gazları ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan yakıcı iklim değişiklikleri konuları yeşil teknolojinin tüm çözüm bulmaya çalıştığı öncelikli alanlardır. Gerek küresel boyutta gerekse yerel ölçekte yaşanan diğer çevre ve iklim sorunları da yeşil teknolojinin çözüm üretmeye çalıştığı konular.

Alternatif Enerji

Fosil yakıtlarının doğaya verdiği zarar uzun zamandır bilinmesine rağmen enerji ihtiyacını karşılayabilmesi adına yakın zamana kadar ana enerji kaynağı olarak alternatifsiz görülüyordu. Yeşil teknoloji sayesinde artık güneş, rüzgar ve hatta okyanus dalgalarından gerekli miktarda ve düşük maliyetlerle enerji üretebiliyor.

Elektrikli Araçlar

Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelebilmek için sadece bu tür enerji üretmek yetmiyor; aynı zamanda temiz enerjiyi kullanacak teknolojilere sahip araçlarında üretilmesi şart. Karbon salınımının yaklaşık üçte birinin ulaşım kaynaklı olduğu biliniyor. Elektrikli araçlar son 15 yılda giderek artan oranda kullanılıyor ve artık büyük üreticiler de dahil olmak üzere pek çok şirket yatırımlarını bu yönde yapıyor.

Sürdürülebilir Tarım Teknolojileri

Dünya nüfusunun geldiği noktada, bu nüfusu beslemek için harcanan enerji ve su miktarı inanılmaz seviyelere gelmiş durumda. Hayvancılığın neden olduğu karbon salınımı, ilaç kullanımının çevreye verdiği zararlar vd. konular da düşünüldüğünde sürdürülebilir tarımın yeşil teknolojinin önemli bir başlangıç noktası olduğu daha iyi anlaşılabilir.

Geri Dönüşüm

Çevre üstündeki olumsuz etkimizi azaltmanın en etkili yollarından biri de geri dönüşüm. Yeşil enerji bu alanda da yenilikçi çözümler getiriyor ve sürdürülebilirlik alanında önemli katkılar sağlıyor.