Search

19 YILI A?KIN DENEY?M?M?ZLE

?klimlendirme & HVAC cihaz? otomasyon projeleri ger?ekle?tiriyor; Arge ekibimizle HVAC otomasyon ürünleri geli?tiriyoruz.

Ges Teknik, 2003 y?l?nda, Bina Otomasyonu ve Klima Sistemleri konular?nda faaliyetlerine ba?lad?. Bugüne de?in, tecrübeli kadrosuyla, pek ?ok projeyi ba?ar?yla tamamlayan Ges Teknik, bu alandaki ?al??malar?n? büyüterek devam ettiriyor.

Ges Teknik, güncel teknolojinin s?k? takip?isi oldu?u i?in kuvvetli bir ürün portf?yüne sahip. Bunun sayesinde iklimlendirme otomasyonu pazar?nda yeri her y?l daha da sa?lamla??yor. 40’? a?k?n gen? ve dinamik ?al??an? ve ISO 9001 Kalite Y?netim süre?leriyle gelece?e güvenli ad?mlarla ilerliyor.

Ges Teknik’in uzman ekibi olarak sizlere ??züm üretmek i?in var gücümüzle ?al??maya devam edece?iz.

Projeler

Babylon Bomonti

La Quinta by Wyndham

Konya Havaliman?

Türk Trakt?r Erenler Fabrikas?

Back to Top