HVAC Sistemleri ve Artırılmış Gerçeklik, Sistem Kullanım Alanları  

              

HVAC-AR GELECEĞİ

Günümüzde teknoloji hayatın birçok alanında hızla ilerlemektedir. İlerleyen teknoloji sayesinde alışkanlıkların değişimi kişisel ve mekân konfor ve güvenlik sağlamaktadır.  Sistemler hızla gelişir iken yenileri eklenmektedir. Bu yeniliklerin gelişiminin başında ilk gelen HVAC Sistemleri’dir. HVAC Sistemin avantajlarını ve Artırılmış gerçeklik-AR ile bağlantılarını inceleyelim.

HVAC SİSTEMLERİ (ISITMA HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME)

 HEATING, VENTILATING AND AIR CONDITIONING kelimelerinin baş harflerinden kısaltılmış halidir.

HVAC Sistemleri hava kalitesi ısıtma soğutma nem gibi bazı gereklilik arz eden yapıların gereksinimlerini ve kontrollerini sağlayan cihazların bütünüdür.

Sistem 1920’ li yıllarda ABD’de büyük sinema salonlarında faaliyete başlatılmıştır. Henüz bu yılların başında seri üretime geçilemediği için istek doğrultusunda parçalar halinde üretilmiş ve tasarlanmıştır. Bu yılların sonlarına doğru teknolojinin ilerlemesi ile birlikte seri üretime geçilmiş ve böylelikle kullanım alanları arttırılıp, çoğaltılmıştır.

HVAC SİSTEMLERİ NASIL ÇALIŞIR?

HVAC Sistemleri yapı içerisindeki kaliteli hava, sıcaklık ve nemi kontrol altında tutmak için tasarlanmıştır. Yapı içindeki hava kalitesini arttırmak için dolaşım, sıcaklık, filtre kontrolü sağlamaktadır. Bu şekilde insanların yaşam kalitelerini arttırmak ve konforlu hale getirmeye odaklanmış şekilde tasarlanmıştır.

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK

AUGMENTED REALITY- AR yaşam alanının ve insan yaşamının her alanında etkisini, gelişen teknoloji ile birlikte göstermektedir. Bu alanlar; Havacılık, Eğitim, Sağlık, Mimarlık, Seyahat, Emlak, Yayıncılık, Otomotiv, Eğlence, Oyun gibi değişime açık şekilde kullanılmaktadır.

Artırılmış gerçeklik dünyadaki tüm içeriklerin bilgisayar aracılığı ile üretilen (ses, görüntü, gps) verilerin çoğaltılıp, değiştirilebilir halini meydana getiren canlı ya da cansız görünümdür. 

Gelişen teknoloji ile insanların İş- Yaşam tarzlarında ki değişiklik, bununla birlikte alışkanlıkların değişmesi, kişisel konfor, güvenlik ihtiyaçlarının artması neticesinde akıllı binalara ihtiyaç talepleri artmaktadır.

Bu yapılardaki değişiklikler yaşam tarzlarıyla doğru orantılıdır. 

Artırılmış gerçeklik-AR dünyada tüm Dijital bilgileri toplayıp birleştirebilen akıllı bir sistemdir. AR HVAC sistemlerinin güvenlik arttırma kapasitesine sahiptir.

Artırılmış gerçeklik-AR, gerçek dünya ile sanal olanları birleştirebilen bir teknolojidir. AR, binaların HVAC Sistemlerini tasarlamak ve de bakım yapmak için kullanılmaktadır. Bunlar aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır;

*Tanımlama ve Optimizasyon; AR HVAC sistemler izlemek ve optimize etmek amacıyla kullanılmaktadır. Görsel analiz etme avantajı sağlamaktadır.

*Bakım-Onarım; bakım ve onarım için gerekli şekilde önemle kullanılmaktadır. Teknisyenlerin detaylı inceleyip sorunları kolayca belirlemesini sağlamaktadır.

*Eğitim; Artırılmış gerçek-AR sistemlerin nasıl çalışacağını görselleri ile anlatılmasını ve eğitilmesini sağlamaktadır.

* Enerji Verimliliği; AR HVAC sisteminin verimli çalışmasına olanak sağlamaktadır. Gerçek zamanlı takip sayesinde enerji tüketimini azaltmaktadır.

*Konfor; AR HVAC sistemi kolaylıkla kontrol edilebildiğinden, ekran ve ses komutlarıyla konfor sağlamaktadır.

*Güvenlik; AR, HVAC Sistem, gerçek zamanlı görüntüleme sayesinde güvenliği arttırmaktadır.

AR-HVAC SİSTEM KULLANIM ALANLARI

*Konutlar

*Ofisler

*Ticari Binalar

*Endüstriyel Binalar

1970’li yıllarda haberleşme alanındaki teknolojik gelişmeler ve sonra ki yıllarda bilgisayar gibi teknolojik cihazların hızla artması sonucunda yapılarda ve binalarda daha fazla değişiklik ve gelişime ihtiyaç duyulmuştur.

‘’TEKNOLOJİNİN HIZLI GELİŞMESİ- KİŞİSEL İHTİYAÇ GÜVENLİK VE KONFOR

KİŞİSEL İHTİYAÇ GÜVENLİK VE KONFOR-TEKNOLOJİNİN HIZLI GELİŞİMİ ‘’eşit orantıda ilerlemektedir.

1995 yılında CIB çalışma grubu WO98 raporunda şöyle bahsetmiştir;

‘’Akıllı bir bina dinamik ve değişen çevre koşullarına göre adapte olabilen bir mimari sistem

binayı değiştiren iç ve dış koşullara göre kendini adapte edebilen, iş hedeflerini gerçekleştiren, olup, her bir kullanıcısına verimli, maliyeti az, çevresel olarak kabul görmüş koşulları sürekli bir şekilde 4 temel elamanın birbiriyle olan etkileşimini sağlamaktadır. Mekânlar (kaba yapı, strüktür, tesisler); metotlar (otomasyon, kontrol, sistemler); insanlar ( servisler, kullanıcılar); yönetim (bakım, performans) ve bunlar arasındaki ilişki temel noktalarıdır. ‘’

1992 DEGW/ Technibank’ın Avrupa’daki akıllı binalar isimli araştırma projesinde ; ‘’ bir akıllı organizasyon yapısı ile birlikte etkili ve destekleyici akıllı ortamları oluşturan binalar’’ olarak anlatmıştır.

Kısacası akıllı binalar HVAC sistemleri ile sürdürülebilir, Sağlıklı, Teknolojik ihtiyaçları karşılayabilen, Güvenli, Ekolojik, Enerji Tasarrufu sağlayan yapılar haline gelmiştir.

ÖRNEK UYGULAMALAR aşağıda belirtilmiştir;

  •  HVAC sistemleri bakım onarım için AR sistemi geliştirilmiş ve bu sayede teknisyenlerin inceleme ve arıza tespit sağlamalarına olanak sağlamaktadır.

  • Arttırılmış gerçeklik HVAC sistemi montaj ve kurulumu için uygulamalar sunmaktadır. Görsel talimatlar sayesinde kolaylık sağlamaktadır.

  • Arttırılmış gerçeklik eğitime görsel boyut kazandırmış ve  daha net anlama imkânı sağlamıştır.

AR VE HVAC sistem birlikteliği, tüm otomasyon alanlarında, akıllı binalarda kişisel yaşam alanlarının performans ile verimliliği düzeltme/geliştirme/iyileştirme konusunda tasarlanmış bir sistemdir. Aynı zamanda bakımını güvenli şekilde yapmayı kolaylaştırmaktadır.                       

HVAC-AR Sistemi birçok alanda sürdürülebilirlik ve konfor getirmesi ile gelişme potansiyeline açık yeni teknolojik atılımlar sayesinde, gelecekte önemli rol alması beklenmektedir. Bu sayede AR- HVAC sistemleri sürdürülebilir hale getiren bir teknolojiden ziyade, gelecekte daha fazla enerji verimliliği, iş verimliliği, maliyet azaltımı ve memnuniyet v.b. birçok alanlarda, yeni atılım ve projelerle insanlığa katkı sağlamaya devam edecektir