Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Armağanı Geleceğin Akıllı Şehirleri

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Armağanı Geleceğin Akıllı Şehirleri

“Akıllı Şehir” kavramı, bilgi ve iletişim teknolojilerin alanında son 20 yıl içinde yaşanan büyük gelişimin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Kısaca tanımlamak gerekirse; şehirdeki altyapı hatlarını, ulaşım ağını, enerji ve su tesislerini, kamu binalarını ve diğer yaşam alanlarını bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak yönetip, sürdürülebilir ve daha yaşanabilir bir ortam yaratmayı hedefler.

Çevresel, ekonomik ve sosyal yönden pek çok bileşeni olan akıllı şehir yaklaşımının temelinde verimlilik arayışı yatmaktadır. Giderek artan dünya nüfusu, her geçen gün daha büyük oranda şehirlerde yaşamaya başlıyor. 2040’a geldiğimizde dünya nüfusunun 65%’inin şehirlerde yaşaması bekleniyor. Kaynaklar kısıtlı, zaman ise en değerli varlığımız. Bu durumda özellikle büyük şehirlerdeki yaşamın olabildiğince verimli hale getirilmesi zorunlu hale geliyor.

Trafik ışıklarının, köprülerin, tünellerin o anki yoğunluğa göre yönetilmesi, suyun ve enerjinin gerek özel gerekse kamusal alanda mümkün olduğunca verimli kullanılması, atıkların en yüksek yüzdeyle geri dönüşüme kazandırılması, güvenlik ve acil durum yönetiminde en hızlı ve etkin şekilde müdahale vb. pek ?ok konuda akıllı şehir uygulamaları kullanılmaya başlamış durumda. Dünyada tüketilen toplam elektriğin 20%’sinin sokak aydınlatması için harcandığını düşünürsek, konunun önemi daha iyi anlayacaktır.

Bu çalışmaların mümkün olmasını sağlayan teknolojiler, özellikle sensör ve otomasyon cihazlarında geldiğimiz nokta ve bunların farklı yazılım özellikleriyle zenginleşmesi sonucunda, başta “Nesnelerin İnterneti” (Internet of Things – IoT) vizyonu olmak üzere bize geleceğin kapılarını açıyor.

Ges Teknik olarak bizim de HVAC ve bina otomasyonu alanında ki çalışımlarımız ve özellikle AR-GE’ye verdiğimiz önemle, takipçisi ve parçası olduğumuz bu vizyon insanlığın ve dünyanın geleceği adına büyük önem taşıyor.