Otomasyon Sektöründe Takip Edilmesi Gereken Trendler

Otomasyon Sektöründe Takip Edilmesi Gereken Trendler

Endüstriyel otomasyon sektörü, bilişim teknolojilerinin gösterdiği gelişim ile birlikte artık çok geniş bir uygulama alanına sahip. Endüstri 4.0, Nesnelerin İnterneti, Dijital Dönüşüm gibi kavramların belirlediği yeni üretim paradigması içinde, otomasyon uygulamaları çok önemli bir fonksiyona sahip.

Bu alandaki gelişmeleri ve takip edilmesi gereken trendleri sizler için derledik.

Internet of Things (IoT) ? Nesnelerin İnterneti Otomasyon Maliyetlerini Azaltacak

Nesnelerin interneti konsepti kullanıldığı teknolojilerin otomasyon sektöründeki etkileri hakkındaki düşünceler gün geçtikçe yoğunlaşıyor. Bu alandaki gelişmeler, Nesnelerin İnterneti yaklaşımını; yüksek performanslı işlemciler ve sensörler, analitik yazılımlar, görüntüleme sistemleri, bulut bilişim, yeni iletişim protokolleri ve sistem mimarisiyle bağlantılı hale getiriyor. Bu durum, maliyetleri düşürürken otomasyon ürünlerinin/sistemlerinin performansını da arttırıyor.

Açık Kaynak Endüstriyel Otomasyon Mimarileri Entegrasyonu Basitleştirecek

2016’da açık kaynak endüstriyel sistem mimarilerinin ortaya çıkışına şahit olduk. Bu sistemler özellikle “edge computing”, çoklu tedarikçi arası işlemler ve diğer sistemleriyle entegrasyon alanlarına odaklanıyor. Bu yeni ” Açık” düşünme şekli sayesinde gelişmiş teknolojilerin uygulanmasında; daha esnek, verimli ve müşteri – üretici – uygulayıcı ekosistemini etkin şekilde entegre etmek mümkün olacak.

Bu hedefleri gerçekleştirebilmek için, sistemler arasındaki haberleşme ve etkileşimin pürüzsüz yürütülmesi gerekli. üretimde verimlilik ve kalitenin artmasında sensörler, aktüatörler, sürücüler, robotik teknolojileri vd. unsurların entegrasyonu önem kazanıyor. Bu bağlamda, üstün entegrasyon seviyesine sahip endüstriyel otomasyon sistemleri için, tümüyle açık kaynak haberleşme protokolleri, bağlamsal veri tanım ve çerçeveleri ve uygulama standartları gerekiyor. Endüstri 4.0 ile ulaşılmak istenen, bütüncül ve uyumlanabilir otomasyon sistem mimarileri bu yaklaşımın en canlı alanı. Endüstri 4.0 yaklaşımında, üretim tesislerinin diğer iş fonksiyonlarıyla (iç/dış lojistik, müşteri hizmetleri, tedarik vb.) bütünleşmesini ve bu sayede üstün verimlilik ve rekabet avantajı sağlanmasını hedeflenir.

Operasyon Teknolojisi (OT) & Bilişim Teknolojisi (BT) Birleşiyor

Şirketler giderek daha fazla gerçek zamanlı süreç yönetimi ve eş zamanlı üretim yapma ihtiyacı duydukça, operasyon teknolojisiyle bilişim teknolojisi daha sıkı biçimde birleşiyor. Bağlantılı şirket, akıllı fabrika, akıllı üretim gibi kavramların çizdiği çerçevede, giderek daha fazla tedarikçi bu alanda ürün ve çözüm sağlamaya başladı. Özellikle doğrudan kurumsal iş sistemleri yazılımlarıyla haberleşebilen otomasyon kontrolörleri, Web servisleri ve diğer IoT mekanizmalarını kullanarak fark yaratmaya başlıyor.

Ayrıca, günümüzde yeni sistem entegratörleri de devreye girmiş bulunuyor. Bu entegratörler, hem OT hem BT bilgi ve tecrübesine sahip oldukları için, firmalara bu alandaki teknolojileri iş süreçlerini iyileştirmek ve yönetmek için nasıl kullanacakları konusunda yardım ediyorlar. Süreç tasarımı, teknolojilerin test ve uygulanması gibi alanlarda verdikleri destekle firmaların dijital dönüşüm sürecinde doğru adımlar atmasını kolaylaştırıyorlar.

Akıllı Sensörler Her  Yerde

“Tak-Çalıştır” tipi akıllı sensörler ve kontrol cihazları, herhangi bir dış yazılıma ihtiyaç duymadan çalıştıkları için, daha fazla bağlamsal veri sağlayarak büyük faydalar sağlıyor. Benzer şekilde Ethernet sensörleri de endüstriyel haberleşme protokollerini kullanarak otomasyon sistemleri için veri akışı sağlıyor ve iş sistemleriyle konuşabiliyor. Bu alan o kadar hızlı gelişiyor ki, son kullanıcı için üretilmiş sıradan Bluetooth sensörlerin bile endüstriyel uygulamalarda da kullanıldığını görebiliyoruz. Kablosuz sensörlerin fiyatlarının düşmesiyle birlikte, yakın zamanda bu alanda da hızlı bir gelişme görebiliriz.

*Bu yazıya kaynak olan görüşler automation.com sitesinden alınmıştır.